Zarząd Fundacji

Główni fundatorzy Pro Future
Prezes Fundacji Pro Future

Rafał Ruła

Współzałożyciel Fundacji SYMETRIA. Inicjator projektu Krajowy Punkt Pomocy Poszkodowanym.
Wiceprezes Fundacji Pro Future

Anna Wardzińska-Ruła

Współzałożycielka Fundacji SYMETRIA. Inicjatorka projektu Krajowy Punkt Pomocy Poszkodowanym.

W służbie pokrzywdzonym i poszkodowanym…

Misja Fundacji SYMETRIA to przede wszystkim niesienie pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym obywatelom, którzy w obliczu tragedii osobistej / rodzinnej nierównego traktowania przez urzędy, firmy i korporacje nie mają szans w pojedynkę na dociekanie swoich praw i przywilejów.

Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację społeczną mającą na celu podnieść szansę każdego obywatela na jak najwyższą świadomość praw i obowiązków wobec otaczającego świata.

Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie. – Marek Aureliusz