W służbie pokrzywdzonym i poszkodowanym…

Misja Fundacji Symetria to przede wszystkim niesienie pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym obywatelom, którzy w obliczu tragedii osobistej / rodzinnej nierównego traktowania przez urzędy, firmy i korporacje nie mają szans w pojedynkę na dociekanie swoich praw i przywilejów.

Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację społeczną mającą na celu podnieść szansę każdego obywatela na jak najwyższą świadomość praw i obowiązków wobec otaczającego świata.

Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie. – Marek Aureliusz

Krajowy Punkt
Pomocy Poszkodowanym

Inicjatywa stworzenia projektu: Krajowy Punkt Pomocy Poszkodowanym powstała w wyniku bardzo dotkliwego zjawiska społecznego jakim jest brak świadomości oraz bezradność osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach oraz zdarzeniach. Dotyka to codziennie tysiące osób, które nie zdają sobie sprawy jakie kroki należy podjąć aby uzyskać odpowiednią pomoc psychologa dla siebie oraz rodziny,  odpowiednią rehabilitację umożliwiającą jak najszybszy powrót do zdrowia czy też odszkodowanie, którego wysokość będzie adekwatna do zaistniałej sytuacji.

Cele Fundacji w ramach Krajowego Punktu Pomocy Poszkodowanym

Nasze główne cele to:

 • POMOC FINANSOWA
  Organizacja oraz finansowanie pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, błędu medycznego lub innych zdarzeń.
 • POKRYWANIE KOSZTÓW
  Organizacja akcji umożliwiających pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych umożliwiających powrót do zdrowia, rehabilitacji, zaopatrzenia zdrowotnego (badania, zabiegi medyczne i rehabilitacyjne) osób poszkodowanych w wypadkach.
 • ORGANIZOWANIE POMOCY WSZELAKIEJ
  Organizacja pomocy i finansowanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną dla osób pokrzywdzonych w wypadkach oraz ich rodzin.

 • Popularyzacja Idei Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym.
 • Propagowanie Zasad Prewencji I Przeciwdziałania Wypadkom Komunikacyjnym.
 • Propagowania Zasad Fair Play Oraz Przestrzegania Zasad Etyki Zawodowej W Ramach Usług Prawnych I Medycznych.
 • Rozwijanie I Umacnianie Postaw Nastawionych Na Aktywne Współdziałanie W Rozwoju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym Oraz Idei Przestrzegania Etyki Prawniczej I Medycznej.

Celami Fundacji są również Działalność na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych, podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczenia usług prawnych, policji, organów administracji publicznej i samorządowej, mediatorów i innych, których celami nadrzędnymi lub statutowymi jest przeciwdziałanie wypadkom komunikacyjnym i ich skutkom oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.