Misja Fundacji Pro Future

W służbie pokrzywdzonym i poszkodowanym…

W służbie pokrzywdzonym i poszkodowanym…

Misja Fundacji Symetria to przede wszystkim niesienie pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym obywatelom, którzy w obliczu tragedii osobistej / rodzinnej nierównego traktowania przez urzędy, firmy i korporacje nie mają szans w pojedynkę na dociekanie swoich praw i przywilejów.

Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację społeczną mającą na celu podnieść szansę każdego obywatela na jak najwyższą świadomość praw i obowiązków wobec otaczającego świata.

Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie. – Marek Aureliusz

Cele Fundacji

Celami Fundacji są również Działalność na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych, podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczenia usług prawnych, policji, organów administracji publicznej i samorządowej, mediatorów i innych, których celami nadrzędnymi lub statutowymi jest przeciwdziałanie wypadkom komunikacyjnym i ich skutkom oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE

Nasze działania są ukierunkowane na dobro każdego z nas – niezależnie od sytuacji, która często przyjmuje postać szkody nas oraz naszych bliskich.