Cele Fundacji w ramach KPPP

Planowane działania w ramach Krajowego Punktu Pomocy Poszkodowanym

Cele Fundacji w ramach Krajowego Punktu Pomocy Poszkodowanym

Nasze główne cele to:

 • POMOC FINANSOWA
  Organizacja oraz finansowanie pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, błędu medycznego lub innych zdarzeń.
 • POKRYWANIE KOSZTÓW
  Organizacja akcji umożliwiających pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych umożliwiających powrót do zdrowia, rehabilitacji, zaopatrzenia zdrowotnego (badania, zabiegi medyczne i rehabilitacyjne) osób poszkodowanych w wypadkach.
 • ORGANIZOWANIE POMOCY WSZELAKIEJ
  Organizacja pomocy i finansowanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną dla osób pokrzywdzonych w wypadkach oraz ich rodzin.

 • Popularyzacja Idei Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym.
 • Propagowanie Zasad Prewencji I Przeciwdziałania Wypadkom Komunikacyjnym.
 • Propagowania Zasad Fair Play Oraz Przestrzegania Zasad Etyki Zawodowej W Ramach Usług Prawnych I Medycznych.
 • Rozwijanie I Umacnianie Postaw Nastawionych Na Aktywne Współdziałanie W Rozwoju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym Oraz Idei Przestrzegania Etyki Prawniczej I Medycznej.